Nuwe Klas 4 tot 6 Jariges 2016

Skryf nou in. Vir meer inligting kontak ons gerus op hierdie bladsy.

Hoe werk ons klasse?

Klasse word op ‘n informele manier onderrig alhoewel die werk wat gedoen word steeds formeel is. Ons probeer om so ver moontlik ouderdomsgroepe by mekaar te hou. Daar is nie meer as 12 kinders is in een klas nie. Daardie groep se werk sal dan klassikaal verduidelik word aan die begin van die les en sal dan oor gaan na individuele hulp. Kinders leer verskillende tegnieke met verskillende mediums. Maar ons werk lank met ‘n groepie mediums voor ons aanbeweeg na die volgende mediums. Dit neem tyd en inoefening om die tegnieke behoorlik onder die knie te kry. Ons probeer om altyd ten minste 3 of 4 mediums te gebruik op een prent veral vir die wat aan die Eisteddfod wil deelneem.

Gr 1 tot 3 ontvang visuele inligting om hulle prente mee te maak! In Gr 6 en 7 kan leerders mediums wat hulle voorkere is begin self kies. Kinders van 5 en 6 jarige ouderdom se kuns is heeltamel informeel en gaan dit slegs oor die proses eerder as die eindproduk.

Kinders tot Gr. 5 sal 1 of 2 opsies kry vir ‘n tema per projek. Hulle sal visuele inligting ontvang en dan so kies watter een hulle wil doen. Daarna sal hulle met hulle eie idees (onder leiding) begin eksperimenteer. Ek vind dat wanneer hulle die heeltyd net teken wat hulle wil, die ontwikkeling nie plaasvind soos dit moet nie en daar nie altyd ruimte is vir groei nie. Daar sal ook hier en daar ‘n les wees wanneer die hele groep ‘n sekere tegniek oefen en nie noodwendig daardie dag aan die prent gaan werk nie.

Kinders vanaf Graad 4 ontvang sketsboeke. Kinders met sketsboeke moet asb. probeer om dit twee-weekliks vir my in te handig waarop daar dan kommentaar gelewer word op die sketse wat hulle gedoen het. Potloodsketse is die basis van enige kunsvorm. Dit moet nie as huiswerk gesien word nie, maar iets wat steeds geniet moet word!

Gr 7 tot 9 leerders begin om doek te skilder!

U kind sal twee keer per jaar ‘n verslag ontvang oor hoe dit met hom of haar in die kunsklas gaan. Dit is informeel.

ONS DOEN GEEN CRAFTS NIE! So nou en dan kleiwerk vir die lekker! Maar ons het nie ‘n oond om dit in te bak nie! Sien ons inligting oor programme op Saterdae waar ons CRAFTS doen!